PROJEKTAS „ALTERNATYVAUS KURO DIEGIMAS UAB „MIDATEKSAS“

UAB „Midateksas“ –  vykdo didmenine ir mažmeninę darbo rūbų prekybą bei pati siuva darbo rūbus. Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis, pagaminamas iš iškastinio kuro ir išaugusios energijos kainos skatina įmonę įvertinti energijos vartojimą / taupymą, efektyvesnį energijos panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. Įmonė atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja diegti technologinį sprendimą, kuris įmonei leis mažinti iškastinio kuro naudojimą įmonės veikloje.

Projekto tikslas - mažinti sunaudojamo iškastinio kuro kiekį, keičiant jį alternatyviuoju, bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pramonės įmonės veikloje. Projekto įgyvendinimo metu esamas kieto kuro katilas bus pakeistas į šilumos siurblius oras-oras bei įrengtos dvi saulės elektrinės (80 ir 29 kW galios). Įdiegti įrenginiai mažins pramonės įmonės sunaudojamo iškastinio kuro kiekį energijos gamybai bei CO2 išmetamą kiekį.

Projekto trukmė 2024-03-06 – 2026-08-31.

Bendra projekto vertė 56 414 Eur, iš kurių 47 952 Eur finansuojama ES parama iš Europos regioninės plėtros fondo.